Psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Zdeňka Janková, Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Jaké mám vzdělání a praxi?

Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné
lékařství – 1985

Psychoterapeutický výcvik v Balintovské skupině u doc. Skaly – 1987

2-letý psychoterapeutický výcvik v Rogersovské psychoterapii
u doc. Vymětala – 1991-92

2-letý kurz homeopatie, Kroměříž 1992-94

Pokračovací výcvik v hypnose u doc. Černého – 1995

1. atestace v oboru psychiatrie – 1994

2. atestace v oboru psychiatrie – 1998

Funkční specializace v systematické psychoterapii – 1998

Intensivní 5-letý psychoterapeutický výcvik v nedirektivní Rogersovské psychoterapii pořádaný Institutem PCA v Praze – 1999

Supervizní psychoterapeutický výcvik v Rogersovské psychoterapii – 2002

17 let praxe psychiatra v ambulanci a při konziliárních vyšetřeních ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Praxe na lince důvěry RIAPS-u

Praxe ambulantního psychiatra a psychoterapeuta v soukromé ordinaci
na Karlově náměstí od 9/2007

© 2008 MUDr. Zdeňka Janková
Made by Grega.