Psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Zdeňka Janková, Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Na co je má ambulance specializovaná?

 • depresivní poruchy

  (depresivní reakce, chronické deprese-dystymie, periodické depresivní poruchy, organické depresivní poruchy, bipolární afektivní poruchy – maniodepresivita)
 • úzkostné poruchy

  (panické poruchy, fobie, generalizované úzkostné poruchy, úzkostné reakce, úzkostné neurozy)
 • obsedantně kompulzivní poruchy

 • posttraumatické stresové poruchy
 • syndrom vyhoření (Burn Out Sy.)
 • psychosomatické

  nemoci a obtíže (somatoformní, dissociativní a další poruchy)
 • poruchy spánku
 • první pomoc v krizových životních situacích
 • psychické problémy diabetiků
 • léčba psychických poruch v důsledku hormonální dysbalance(nerovnováhy) např. u poruch štítné žlázy, v menopauze
 • léčba syndromů chronické bolesti pomocí psychofarmak (ve spolupráci
  s centry pro léčbu chronické bolesti)
 • duševní obtíže doprovázející všechna ostatní chronická tělesná onemocnění
 • léčba duševních poruch vzniklých jako důsledek užívání některých léků (např.kortikoidy, imunosupresiva)
 • deprese a jiné duševní problémy při onkologických onemocněních
 • osobnostní problémy
 • mentální anorexie a mentální bulimie
 • psychické obtíže ve stáří
 • duševní problémy vzniklé jako důsledek úrazu či onemocnění mozku

© 2008 MUDr. Zdeňka Janková
Made by Grega.