Psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Zdeňka Janková, Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Jaký druh pomoci nabízím?

 • komplexní vyšetření se zaměřením na Vaše psychické potíže i celkový zdravotní stav
 • cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na Vaše aktuální problémy
 • léčbu psychofarmaky (léky pro duši) cílenou na Vaše obtíže s použitím
  co nejnižších dávek léčiv
 • nedirektivní individuální psychoterapii podle Carla Rogerse (PCA – Person Centred Approach)
 • rodinnou a partnerskou nedirektivní psychoterapii
 • cílené vyšetření Vašich psychosomatických problémů a doporučení postupu léčby psychologickými a psychiatrickými prostředky
 • supervizní psychiatrické vyšetření v případě, že si přejete zkonzultovat postup léčby svým nynějším psychiatrem
 • poradenství pro duševní problémy, které u Vás vznikly vlivem tělesných obtíží
  s vypracováním zprávy a doporučením postupu léčby pro Vašeho lékaře
 • rozhovor s Vašimi nejbližšími tak, aby byli schopni Vám také pomoci
 • poradenství pro všechny pacienty center pro léčbu chronické bolesti
  s doporučením postupu léčby a vypracováním zprávy
 • léčbu psychických problémů diabetiků ve spolupráci s Českou diabetologickou společností (www.diab.cz)
 • supervizi pracovníkům občanských, neziskových a dalších organizací
 • vypracování zprávy pro další nezdravotnické instituce tak, aby zohlednily Váš psychický stav
 • velmi dobře zásobenou lékárnu přímo v budově, kde ordinace sídlí

© 2008 MUDr. Zdeňka Janková
Made by Grega.