Psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Zdeňka Janková, Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Jak se můžete objednat?

Telefonické rozhovory včetně objednání jsou nově každé úterý mezi 8.00 - 8.30 a každou středu mezi 12.30 - 13.00.
V jinou dobu sluchátko nemohu zvedat.
Tel.č.: 222 162 414,
mobil: 777 794 956

Pokud si předem přejete některé otázky ujasnit, můžete napsat svůj e-mail
na adresu:
zdenka.jankova@seznam.cz

E-mailem nikdy neobjednávám.

Pokud se potřebujete omluvit z domluveného termínu, učiňte tak nejméně 2 dny předem, abych mohla tento čas nabídnout dalšímu klientovi.

Pokud se ale k domluvenému termínu bez řádné omluvy 2 dny předem nedostavíte, budete muset zaplatit za ztrátu mého času 150 Kč v hotovosti a za nedostavení se na psychoterapii 200 Kč v hotovosti.

© 2008 MUDr. Zdeňka Janková
Made by Grega.